In een sluitplan of sleutelplan worden de toegangsrechten tot de verschillende deuren van een gebouw bepaald door de eigenaar of de verantwoordelijke.  Op deze manier is er optimale controle over de toegankelijkheid tot de verschillende ruimten.

Samen met de klant stellen wij het sluitplan samen, na het finale akkoord, volgt de berekening  en uiteindelijke het vullen van de cilinders in onze eigen montage ruimte.

Er zijn verschillende sluitplannen mogelijk :
CK:        CENTRAL KEY    

> elke sleutel opent zijn eigen deur en de gemeenschappelijke deur
MK:       MASTER KEY      

> elke deur wordt geopend door zijn eigen individuele sleutel en door een hoofdsleutel
GMK:    GENERAL MASTER KEY      

> elke deur wordt geopend door zijn eigen sleutel, de hoofdsleutel van de groep en door de generale hoofdsleutel

Download hier de Euroblok Master Key Chart

euroblok-sluitplan-1

Hoofding

Datum: de datum van ingave van het  plan
Projectnaam: naam van de bouw of referentie van het project
Cilinderserie : type van cilinder(s) invullen : bv. F9
Systeem: type van systeem invullen : bv. MK/CK

Rijen

Positie : opeenvolgende nummering
Markering/code : de code die op de sleutels en de cilinders zal gemarkeerd worden ( “change”)
Omschrijving deur : beschrijving van de deur of het lokaal waarin de deur zich bevindt
Artikelnummer : het correcte Iseo artikelnummer

Specificaties:

– indien knopcilinder : KN                           

– indien cilinder met gevarenfunctie : GF                            

– indien  brievenbuscilinder : BB 

Lengte : lengte van de cilinder, bestaat uit 2 delen , altijd gemeten van het midden van het vijsgat.Op het invulblad wordt de eerste maat, zonder spaties, gescheiden met een koppelteken van de tweede maat. Indien knopcilinder wordt de knopkant altijd in de kolom C geplaatst 
Cil. 
: aantal cilinders op de betreffende code (‘change’)
sl. :
 aantal sleutels nodig voor die lijn

Kolommen

Er zijn 2 grote rubrieken :

1) linkerdeel : hoofdsleutelstructuur                                                          

2) rechterdeel : structuur voor de centrale deuren

1) Hoodsleutelstructuur

code : dit is de code die op de hoofdsleutelzal gemarkeerd worden
omschrijving : omschrijving van de hoofdsleutel 
aantal : aantal hoofdsleutels U duidt met kruisjes aan, welke cilinders de hoofdsleutels moeten openen

2) Structuur voor de centrale deuren

code : dit is de code van de cilinders die als centrale deur worden beschouwd
omschrijving 
: beschrijving van de centrale deurU duidt aan welke individuele sleutels welke centrele deuren mogen openen. Sleutels met functie ‘l’ openen cilinders met functie ‘E’

Procedure

Diegene die het plan opmaakt vult het excel blad volledig in, voor zover het geen eenvoudig plan betreft. De definitieve versie wordt bezorgd  aan de sluitplan afdeling van Dombrecht Distribution . De klant krijgt een PDF versie van het sleutelplan uit de lockbase software. Dit plan moet goedgekeurd worden door diegene die het plan bestelt.